Анархистически атентати 19 - 20 век* Анархистическите атентати в историята са много повече. В този списък са включени само по-известните и тези, за които в момента имаме конкретни данни.