Георги Симеонов Попов

(1900 - 1924)


Той е роден на 22 май 1900 г. в с. Клилифарево в семейство на учител. Баща му умира от холера, когато Попов е едва дванадесет годишен. Още от тогава той поема грижата за четирите си по-малки сестри, три от които умират от туберкулоза много рано.
Завършва началното си образование и прогимназия в родното си село. През 1917-18 г. завършва Търновската мъжка гимназия "Св. Кирил". Анархист по убеждения.
След завършване на образованието си работи като учител в Килифарево. Поради участието си в железничарската стачка в Горна Оряховица е уволнен и постъпва на работа като чиновник в Популярната банка в Килифарево. Три месеца по-късно получава нова заповед за уволнение. Той не се отчайва и започва да работи най-мръсната и зле платена работа - чука камъни по шосетата, копае лозя и облагородява лозови пръчки.
През 1920 г. заедно с Георги Шейтанов край Килифаревския манастир редактират и издават анархистическия вестник "Бунт".
На 9 юни 1923 г. след обявяването на военния преврат и общата мобилизация, същата вечер Г. С. Попов събира анархо-комунистическата група в родното си село за да се обсъдят създалото се положение и начините на действие. Групата решава да свика протестен митинг, на който да бъде обявено въоръжено въстание, както и да бъдат изпратени куриери до анархистическите групи от съседните села за съвместни действия.
На 10 юни 1923 след проведения митинг, на който Попов е един от ораторите, той заедно с други разбунтували се килифаревци заминава за местноста "Мочура". Тук е създаден Въстанически военен съвет, а Георги С. Попов е избран за негов член. На 11 юни организира група от въоръжени селяни от селата Килифарево и Дебелец, която участва в превземането на град Дряново, а след това и в боевете на гарите Ганчовец и Соколово.
На 13 юни 1923 г. заедно с други нелегални организира Килифаревската чета.
На 17 юни Попов заедно с четника Тотю Саралиев ликвидират кмета на с. Джуровци (Великотърновско). Участва в съвместното събрание на четата и Килифаревската комунистическа организация в местноста "Сипани камъне" /Хайдушко кладенче/. По време на въстанието участва в превземането на гара Соколово и прекъсването на ж.п. линия.
На 30 януари 1924 г. заедно със свой другар, също участник в четата, Христо Кисьов /Парламента/ са обградени от полиция в местността "Града", край село Плаково. При завързалата се престрелка Кисьов е ранен и заловен. За да не попадне жив в ръцете на полицията Георги С. Попов се самоубива.