Реч на Махно

Това е речта на Нестор Махно произнесена на 17 юли 1921г. по време на последния митинг - събрание на махновската армия.

"Комунизмът към който ние се стремим предполага свобода на личността, равенство, самоуправление, инициатива, творчество, изобилие. Ние сме изразявали своите идеи неведнъж в декларации. Ние имахме възможност и се опитахме да създадем общество основано на ненасилствени анархистически принципи, но болшевиките не ни позволиха. Те превърнаха борбата на идеите в сблъсък между хората. Омразният на народа държавен апарат с неговите представители, затворите и т.н, не беше ликвидиран, а само реорганизиран. Болшевиките провъзгласиха насилието за свое право.
Основите на обществото които положиха комунистите - болшевики унищожавайки всички партии, всички свои опоненти - нямат нищо общо с комунизма. Тази затворена полувоенна секта от "Войни на Маркс" със сляпа дисциплина и претенции за безпогрешност, си е поставила за цел да създаде тоталитарна държава без права и свободи за гражданите, и проповядва своеобразен идеологически расизъм. Делят хората на "свои" и на "чужди". Много неща са напълно абсурдни. Те отнемат на работника всички илюзии за по-добър живот, създават полицейско общество - сиромашко, несправедливо, където радостта от труда, творчеството и самостоятелността ще бъдат невъзможни.
Техните експерименти скоро няма да свършат. От редиците им ще се появят нови насилници, а властта ще отгледа ново поколение от диктатори и демагози. Те самите ще властват, а страхът от затворите и издевателствата ще принуждава трудещите се да работят за кофичка кисело мляко….
Унищожавайки всички и всичко, което смятат, че не е партийно - идеологически актуално, болшевиките създават астрономическа по своя мащаб система за репресии. При тези ужасни условия хората мислят единствено как да оцелеят.
Но дълго не може да продължава така. Засилването на властта ще доведе до пълен идеен и морален разрив между трудещите се и тези, които управляват държавата.
Другари! Бъдете бдителни и не захвърляйте оръжието, то скоро ще ви потрябва! Не вярвайте на болшевиките!
Ние се разделяме сега с чувство за изпълнен революционен дълг.
Да живее солидарността и сплотеността между трудещите се!
Да живее Третата Социална Революция!
Благодаря ви за всичко!!!"

Батко Махно

МАХНОВЩИНАТА И АНАРХИЗМЪТ

Това е откъс от листовката "Същност на Махновщината" издадена и разпространявана от махновската армия.

Отрицателното отношение на Махновщината към капитализма и държавата означава, че това движение е чисто анархистическо. Масовото участие на трудещите се свидетелства, че Махновщината като социално явление стои далече от всякакви утопии и фантазии.
Можем смело да заявим, че Махновщината и анархизма са тъждествени, т.е. са едно и също .
Махновското движене, съзнателно опиращо се на принципите на анархизма, т.е. на правото на свободен труд, на общественото самоуправление, на основите на безвластието, е в своята пълнота и цялост типично олицетворение на анархизма.
В името на тържеството на великите идеи, Махновщината даде 300 хиляди жертви - прекрасни синове на своя народ. Отхвърли всички съюзи с привържениците на държавността и в тежките условия на гражданската война в своя обсаден район, развяваше и продължава да развява черното знаме, на което пише: ЗАЕДНО С УГНЕТЕНИТЕ, ПРОТИВ УГНЕТИТЕЛИТЕ - ВИНАГИ!
Накрая няколко думи за анархизма. Анархизмът не е мистика, не е утопия, не е разговор за прекрасното или вик на отчаяние. Не, анархизмът, преди всичко друго, е велик със своята преданост към угнетеното човечество. Той зове масите на борба за правда, води ги към героизъм и саможертва и в днешно време се явява единственото учение, на което трудещите се могат да се опрат в своите борби. Махновщината и анархизмът са тясно преплетени помежду си и това е естествено, защото пътят и за едното, и за другото движение, е един и той води към идеята за свобода, равенство и братство. Не случайно въстаническото махновско движение, от всички социални учения, се спря именно на анархизма и смело провъзгласи своите лозунги:
- За безвластно, свободно, независещо от никого общество, за свободен труд, за свобода!
Да живее Махновщината: въстаническо революционно движение!
Да живее Махновщината: свободен съюз на работниците и селяните!
Да живее Махновщината: кръвно свързана с анархизма!

Пропаганден отдел към щаба на Революционната въстаническа армия на Украйна (Махновци)